Catatan: untuk sertifikat yang dikeluarkan sebelum tahun 2016, valid dan berlaku

Silakan klik disini untuk download daftar nomor sertifikat tahun 2016 & 2017,

Silakan klik disini untuk download daftar nomor sertifikat tahun 2018,
berikut di bawah ini adalah daftar sertifikat 2019:

No. Nomor Sertifikat Nama Pelatihan Tanggal
1 SM-0001/2019 Abdan Syakuro I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
2 SM-0002/2019 Achmad Fiqri Amrulloh I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
3 SM-0003/2019 Ardhea Friska Putri Pratama I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
4 SM-0004/2019 Diah Ayu Pratiwi I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
5 SM-0005/2019 Dwi Anik Rahmawati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
6 SM-0006/2019 Firmansyah Budilaksana I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
7 SM-0007/2019 Hamidah Lismiana I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
8 SM-0008/2019 Karimatul Solekhah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
9 SM-0009/2019 Litania Kusumaningrum I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
10 SM-0010/2019 Lumer Satriani Daeli I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
11 SM-0011/2019 Muhammad I’dad Akbar I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
12 SM-0012/2019 Nadia Rama Dhanti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
13 SM-0013/2019 Nuning Refitasari I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
14 SM-0014/2019 Wahyu Pujiningtias I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
15 SM-0015/2019 Anna Gusti Tristiati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
16 SM-0016/2019 Bayu Perwito Aji I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
17 SM-0017/2019 Fermanditya Petratama I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
18 SM-0018/2019 Ida Bagus Made Andhi Wisesa I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
19 SM-0019/2019 Kautsar Kuza I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
20 SM-0020/2019 Wiarti Rahajeng I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
21 SM-0021/2019 Abdan Syakuro SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
22 SM-0022/2019 Achmad Fiqri Amrulloh SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
23 SM-0023/2019 Ardhea Friska Putri Pratama SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
24 SM-0024/2019 Diah Ayu Pratiwi SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
25 SM-0025/2019 Dwi Anik Rahmawati SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
26 SM-0026/2019 Firmansyah Budilaksana SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
27 SM-0027/2019 Hamidah Lismiana SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
28 SM-0028/2019 Karimatul Solekhah SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
29 SM-0029/2019 Litania Kusumaningrum SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
30 SM-0030/2019 Lumer Satriani Daeli SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
31 SM-0031/2019 Muhammad I’dad Akbar SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
32 SM-0032/2019 Nadia Rama Dhanti SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
33 SM-0033/2019 Nuning Refitasari SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
34 SM-0034/2019 Wahyu Pujiningtias SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
35 SM-0035/2019 Anna Gusti Tristiati SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
36 SM-0036/2019 Bayu Perwito Aji SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
37 SM-0037/2019 Fermanditya Petratama SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
38 SM-0038/2019 Ida Bagus Made Andhi Wisesa SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
39 SM-0039/2019 Kautsar Kuza SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
40 SM-0040/2019 Wiarti Rahajeng SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
41 SM-0041/2019 Abdan Syakuro ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
42 SM-0042/2019 Achmad Fiqri Amrulloh ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
43 SM-0043/2019 Ardhea Friska Putri Pratama ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
44 SM-0044/2019 Diah Ayu Pratiwi ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
45 SM-0045/2019 Dwi Anik Rahmawati ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
46 SM-0046/2019 Firmansyah Budilaksana ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
47 SM-0047/2019 Hamidah Lismiana ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
48 SM-0048/2019 Karimatul Solekhah ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
49 SM-0049/2019 Litania Kusumaningrum ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
50 SM-0050/2019 Lumer Satriani Daeli ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
51 SM-0051/2019 Muhammad I’dad Akbar ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
52 SM-0052/2019 Nadia Rama Dhanti ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
53 SM-0053/2019 Nuning Refitasari ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
54 SM-0054/2019 Wahyu Pujiningtias ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
55 SM-0055/2019 Arjuna Maulana Rifqi ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
56 SM-0056/2019 Putu Oka Nareswary ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
57 SM-0057/2019 Abdan Syakuro ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
58 SM-0058/2019 Achmad Fiqri Amrulloh ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
59 SM-0059/2019 Ardhea Friska Putri Pratama ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
60 SM-0060/2019 Diah Ayu Pratiwi ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
61 SM-0061/2019 Dwi Anik Rahmawati ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
62 SM-0062/2019 Firmansyah Budilaksana ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
63 SM-0063/2019 Hamidah Lismiana ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
64 SM-0064/2019 Karimatul Solekhah ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
65 SM-0065/2019 Litania Kusumaningrum ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
66 SM-0066/2019 Lumer Satriani Daeli ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
67 SM-0067/2019 Muhammad I’dad Akbar ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
68 SM-0068/2019 Nadia Rama Dhanti ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
69 SM-0069/2019 Nuning Refitasari ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
70 SM-0070/2019 Wahyu Pujiningtias ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
71 SM-0071/2019 Arjuna Maulana Rifqi ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
72 SM-0072/2019 Putu Oka Nareswary ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
73 SM-0073/2019 Dewa Kinanti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
74 SM-0074/2019 Dewa Kinanti SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Januari 26, 2019
75 SM-0075/2019 Dewa Kinanti ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
76 SM-0076/2019 Dewa Kinanti ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Januari 27, 2019
77 FM-0001/2019 Anissa Afriliani F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
78 FM-0002/2019 Gita Zeny Prasetya F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
79 FM-0003/2019 Nadhea Alriessyanne Hindarta F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
80 FM-0004/2019 Reza Achmmad Maulana F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
81 FM-0005/2019 Risna Galuh Septamarini F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
82 FM-0006/2019 Santi Lestari F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
83 FM-0007/2019 Siva Yuniar Pratiwi F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
84 FM-0008/2019 Swara Prabu Windy Satriawi F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
85 FM-0009/2019 Talitha Ulayya F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
86 FM-0010/2019 Taufik Ridho As Siddiqi F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
87 FM-0011/2019 Vinsensius Dhani Mahadika F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
88 FM-0012/2019 Warti Anggraini F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
89 FM-0013/2019 Widya Tamimi F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
90 FM-0014/2019 Vegetha Graha Jeyeta F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
91 FM-0015/2019 Anissa Afriliani I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
92 FM-0016/2019 Gita Zeny Prasetya I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
93 FM-0017/2019 Nadhea Alriessyanne Hindarta I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
94 FM-0018/2019 Reza Achmmad Maulana I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
95 FM-0019/2019 Risna Galuh Septamarini I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
96 FM-0020/2019 Santi Lestari I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
97 FM-0021/2019 Siva Yuniar Pratiwi I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
98 FM-0022/2019 Swara Prabu Windy Satriawi I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
99 FM-0023/2019 Talitha Ulayya I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
100 FM-0024/2019 Taufik Ridho As Siddiqi I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
101 FM-0025/2019 Vinsensius Dhani Mahadika I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
102 FM-0026/2019 Warti Anggraini I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
103 FM-0027/2019 Widya Tamimi I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
104 FM-0028/2019 Vegetha Graha Jeyeta I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
105 FM-0029/2019 Anissa Afriliani Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
106 FM-0030/2019 Gita Zeny Prasetya Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
107 FM-0031/2019 Nadhea Alriessyanne Hindarta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
108 FM-0032/2019 Reza Achmmad Maulana Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
109 FM-0033/2019 Risna Galuh Septamarini Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
110 FM-0034/2019 Santi Lestari Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
111 FM-0035/2019 Siva Yuniar Pratiwi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
112 FM-0036/2019 Swara Prabu Windy Satriawi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
113 FM-0037/2019 Talitha Ulayya Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
114 FM-0038/2019 Taufik Ridho As Siddiqi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
115 FM-0039/2019 Vinsensius Dhani Mahadika Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
116 FM-0040/2019 Warti Anggraini Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
117 FM-0041/2019 Widya Tamimi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
118 FM-0042/2019 Anissa Afriliani Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
119 FM-0043/2019 Gita Zeny Prasetya Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
120 FM-0044/2019 Nadhea Alriessyanne Hindarta Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
121 FM-0045/2019 Reza Achmmad Maulana Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
122 FM-0046/2019 Risna Galuh Septamarini Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
123 FM-0047/2019 Santi Lestari Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
124 FM-0048/2019 Siva Yuniar Pratiwi Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
125 FM-0049/2019 Swara Prabu Windy Satriawi Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
126 FM-0050/2019 Talitha Ulayya Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
127 FM-0051/2019 Taufik Ridho As Siddiqi Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
128 FM-0052/2019 Vinsensius Dhani Mahadika Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
129 FM-0053/2019 Warti Anggraini Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
130 FM-0054/2019 Widya Tamimi Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
131 FM-0055/2019 Titri Anggraini F S S C 2 2 0 0 0 V e r s i o n 4 . 1 : 2 0 1 7 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
132 FM-0056/2019 Titri Anggraini I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 26, 2019
133 FM-0057/2019 Titri Anggraini Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Januari 27, 2019
134 FM-0058/2019 Titri Anggraini Good Manufacturing Practice (GMP) Januari 27, 2019
135 AK-0001/2019 Al Fikar Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
136 AK-0002/2019 Amalia Mahpud Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
137 AK-0003/2019 Anggi Rivaldi Agustian Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
138 AK-0004/2019 Annisa Nur Fitria Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
139 AK-0005/2019 Arganatha Eka Putra Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
140 AK-0006/2019 Arif Fahmudin Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
141 AK-0007/2019 Debora Anggiarini Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
142 AK-0008/2019 Denny Trisetyo Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
143 AK-0009/2019 Desi Nuraini Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
144 AK-0010/2019 Diyah Nur Cahyani Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
145 AK-0011/2019 Fachri Ridwan Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
146 AK-0012/2019 Fajarwati Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
147 AK-0013/2019 Hairul Fakih Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
148 AK-0014/2019 Hisyam Abdulloh Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
149 AK-0015/2019 Ida Nuraidah Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
150 AK-0016/2019 Ilham Yuniar Santoso Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
151 AK-0017/2019 Indriyani Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
152 AK-0018/2019 Jen Jose Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
153 AK-0019/2019 Luli Nursyafitri Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
154 AK-0020/2019 Mentari Supriyadi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
155 AK-0021/2019 Monika Audina Derku Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
156 AK-0022/2019 Muhammad Firmansyah Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
157 AK-0023/2019 Muthia Damayanti Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
158 AK-0024/2019 Nefytha Sari Gumanti Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
159 AK-0025/2019 Nur Juwita Handayani Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
160 AK-0026/2019 Prasetyo Bayu Aji Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
161 AK-0027/2019 Putri Suci Ananda Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
162 AK-0028/2019 Ria Rizki Palupi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
163 AK-0029/2019 Rian Adiwicaksono Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
164 AK-0030/2019 Rizky Kurniawan Panyalai Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
165 AK-0031/2019 Satria Samura Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
166 AK-0032/2019 Wisnu Dwi Cahyo Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
167 AK-0033/2019 Ade Mulia Agustina Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
168 AK-0034/2019 Adinda Saraswati Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
169 AK-0035/2019 Aldy Septian Prima Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
170 AK-0036/2019 Anggit Vikasari Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
171 AK-0037/2019 Anju Stefani Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
172 AK-0038/2019 Ardiansyah Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
173 AK-0039/2019 Arief Setiawan Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
174 AK-0040/2019 Aryo Eka Nugraha Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
175 AK-0041/2019 Claodia Rosanna Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
176 AK-0042/2019 Dady Gesit Putranto Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
177 AK-0043/2019 Fany Lestari Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
178 AK-0044/2019 Firmansyah Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
179 AK-0045/2019 Ira Yuliaharti Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
180 AK-0046/2019 Irwan Fahrul Anwar Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
181 AK-0047/2019 Isna Fitri Nur Rohmah Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
182 AK-0048/2019 Kusnandar Wardani Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
183 AK-0049/2019 Lukmanulhakim Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
184 AK-0050/2019 Marike Nofrilia Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
185 AK-0051/2019 Meyscha Vania Zerlinda Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
186 AK-0052/2019 Nabilah Nurhidayanti Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
187 AK-0053/2019 Nasrido Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
188 AK-0054/2019 Nella Ika Puspa Dewi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
189 AK-0055/2019 Nova Apriza Cahyani Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
190 AK-0056/2019 Retno Mundianti Sari Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
191 AK-0057/2019 Rizki Hidayat Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
192 AK-0058/2019 Robby Junaidi Yusuf Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
193 AK-0059/2019 Septyan Dwi Prakoso Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
194 AK-0060/2019 Sri Hartati Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
195 AK-0061/2019 Tri Novriansyah Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
196 AK-0062/2019 Vivi Pretty Lumbantoruan Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
197 AK-0063/2019 Yossia Agustina Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 29, 2019
198 AK-0064/2019 Al Fikar I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
199 AK-0065/2019 Amalia Mahpud I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
200 AK-0066/2019 Anggi Rivaldi Agustian I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
201 AK-0067/2019 Annisa Nur Fitria I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
202 AK-0068/2019 Arganatha Eka Putra I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
203 AK-0069/2019 Arif Fahmudin I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
204 AK-0070/2019 Debora Anggiarini I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
205 AK-0071/2019 Denny Trisetyo I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
206 AK-0072/2019 Desi Nuraini I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
207 AK-0073/2019 Diyah Nur Cahyani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
208 AK-0074/2019 Fachri Ridwan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
209 AK-0075/2019 Fajarwati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
210 AK-0076/2019 Hairul Fakih I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
211 AK-0077/2019 Hisyam Abdulloh I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
212 AK-0078/2019 Ida Nuraidah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
213 AK-0079/2019 Ilham Yuniar Santoso I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
214 AK-0080/2019 Indriyani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
215 AK-0081/2019 Jen Jose I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
216 AK-0082/2019 Luli Nursyafitri I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
217 AK-0083/2019 Mentari Supriyadi I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
218 AK-0084/2019 Monika Audina Derku I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
219 AK-0085/2019 Muhammad Firmansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
220 AK-0086/2019 Muthia Damayanti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
221 AK-0087/2019 Nefytha Sari Gumanti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
222 AK-0088/2019 Nur Juwita Handayani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
223 AK-0089/2019 Prasetyo Bayu Aji I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
224 AK-0090/2019 Putri Suci Ananda I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
225 AK-0091/2019 Ria Rizki Palupi I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
226 AK-0092/2019 Rian Adiwicaksono I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
227 AK-0093/2019 Rizky Kurniawan Panyalai I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
228 AK-0094/2019 Satria Samura I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
229 AK-0095/2019 Wisnu Dwi Cahyo I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 15, 2019
230 AK-0096/2019 Ade Mulia Agustina I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
231 AK-0097/2019 Adinda Saraswati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
232 AK-0098/2019 Aldy Septian Prima I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
233 AK-0099/2019 Anggit Vikasari I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
234 AK-0100/2019 Anju Stefani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
235 AK-0101/2019 Ardiansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
236 AK-0102/2019 Arief Setiawan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
237 AK-0103/2019 Aryo Eka Nugraha I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
238 AK-0104/2019 Claodia Rosanna I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
239 AK-0105/2019 Dady Gesit Putranto I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
240 AK-0106/2019 Fany Lestari I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
241 AK-0107/2019 Firmansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
242 AK-0108/2019 Ira Yuliaharti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
243 AK-0109/2019 Irwan Fahrul Anwar I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
244 AK-0110/2019 Isna Fitri Nur Rohmah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
245 AK-0111/2019 Kusnandar Wardani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
246 AK-0112/2019 Lukmanulhakim I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
247 AK-0113/2019 Marike Nofrilia I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
248 AK-0114/2019 Meyscha Vania Zerlinda I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
249 AK-0115/2019 Nabilah Nurhidayanti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
250 AK-0116/2019 Nasrido I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
251 AK-0117/2019 Nella Ika Puspa Dewi I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
252 AK-0118/2019 Nova Apriza Cahyani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
253 AK-0119/2019 Retno Mundianti Sari I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
254 AK-0120/2019 Rizki Hidayat I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
255 AK-0121/2019 Robby Junaidi Yusuf I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
256 AK-0122/2019 Septyan Dwi Prakoso I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
257 AK-0123/2019 Sri Hartati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
258 AK-0124/2019 Tri Novriansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
259 AK-0125/2019 Vivi Pretty Lumbantoruan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
260 AK-0126/2019 Yossia Agustina I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 16, 2019
261 AK-0127/2019 Al Fikar Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
262 AK-0128/2019 Amalia Mahpud Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
263 AK-0129/2019 Anggi Rivaldi Agustian Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
264 AK-0130/2019 Annisa Nur Fitria Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
265 AK-0131/2019 Arganatha Eka Putra Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
266 AK-0132/2019 Arif Fahmudin Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
267 AK-0133/2019 Debora Anggiarini Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
268 AK-0134/2019 Denny Trisetyo Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
269 AK-0135/2019 Desi Nuraini Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
270 AK-0136/2019 Diyah Nur Cahyani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
271 AK-0137/2019 Fachri Ridwan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
272 AK-0138/2019 Fajarwati Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
273 AK-0139/2019 Hairul Fakih Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
274 AK-0140/2019 Hisyam Abdulloh Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
275 AK-0141/2019 Ida Nuraidah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
276 AK-0142/2019 Ilham Yuniar Santoso Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
277 AK-0143/2019 Indriyani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
278 AK-0144/2019 Jen Jose Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
279 AK-0145/2019 Luli Nursyafitri Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
280 AK-0146/2019 Mentari Supriyadi Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
281 AK-0147/2019 Monika Audina Derku Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
282 AK-0148/2019 Muhammad Firmansyah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
283 AK-0149/2019 Muthia Damayanti Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
284 AK-0150/2019 Nefytha Sari Gumanti Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
285 AK-0151/2019 Nur Juwita Handayani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
286 AK-0152/2019 Prasetyo Bayu Aji Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
287 AK-0153/2019 Putri Suci Ananda Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
288 AK-0154/2019 Ria Rizki Palupi Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
289 AK-0155/2019 Rian Adiwicaksono Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
290 AK-0156/2019 Rizky Kurniawan Panyalai Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
291 AK-0157/2019 Satria Samura Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
292 AK-0158/2019 Wisnu Dwi Cahyo Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
293 AK-0159/2019 Al Fikar Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
294 AK-0160/2019 Amalia Mahpud Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
295 AK-0161/2019 Anggi Rivaldi Agustian Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
296 AK-0162/2019 Annisa Nur Fitria Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
297 AK-0163/2019 Arganatha Eka Putra Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
298 AK-0164/2019 Arif Fahmudin Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
299 AK-0165/2019 Debora Anggiarini Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
300 AK-0166/2019 Denny Trisetyo Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
301 AK-0167/2019 Desi Nuraini Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
302 AK-0168/2019 Diyah Nur Cahyani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
303 AK-0169/2019 Fachri Ridwan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
304 AK-0170/2019 Fajarwati Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
305 AK-0171/2019 Hairul Fakih Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
306 AK-0172/2019 Hisyam Abdulloh Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
307 AK-0173/2019 Ida Nuraidah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
308 AK-0174/2019 Ilham Yuniar Santoso Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
309 AK-0175/2019 Indriyani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
310 AK-0176/2019 Jen Jose Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
311 AK-0177/2019 Luli Nursyafitri Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
312 AK-0178/2019 Mentari Supriyadi Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
313 AK-0179/2019 Monika Audina Derku Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
314 AK-0180/2019 Muhammad Firmansyah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
315 AK-0181/2019 Muthia Damayanti Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
316 AK-0182/2019 Nefytha Sari Gumanti Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
317 AK-0183/2019 Nur Juwita Handayani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
318 AK-0184/2019 Prasetyo Bayu Aji Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
319 AK-0185/2019 Putri Suci Ananda Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
320 AK-0186/2019 Ria Rizki Palupi Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
321 AK-0187/2019 Rian Adiwicaksono Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
322 AK-0188/2019 Rizky Kurniawan Panyalai Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
323 AK-0189/2019 Satria Samura Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
324 AK-0190/2019 Wisnu Dwi Cahyo Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
325 AK-0191/2019 Ade Mulia Agustina Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
326 AK-0192/2019 Adinda Saraswati Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
327 AK-0193/2019 Aldy Septian Prima Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
328 AK-0194/2019 Anggit Vikasari Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
329 AK-0195/2019 Anju Stefani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
330 AK-0196/2019 Ardiansyah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
331 AK-0197/2019 Arief Setiawan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
332 AK-0199/2019 Claodia Rosanna Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
333 AK-0200/2019 Dady Gesit Putranto Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
334 AK-0201/2019 Fany Lestari Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
335 AK-0202/2019 Firmansyah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
336 AK-0203/2019 Ira Yuliaharti Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
337 AK-0204/2019 Irwan Fahrul Anwar Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
338 AK-0205/2019 Isna Fitri Nur Rohmah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
339 AK-0206/2019 Kusnandar Wardani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
340 AK-0207/2019 Lukmanulhakim Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
341 AK-0208/2019 Marike Nofrilia Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
342 AK-0209/2019 Meyscha Vania Zerlinda Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
343 AK-0210/2019 Nabilah Nurhidayanti Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
344 AK-0211/2019 Nasrido Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
345 AK-0212/2019 Nella Ika Puspa Dewi Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
346 AK-0213/2019 Nova Apriza Cahyani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
347 AK-0214/2019 Retno Mundianti Sari Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
348 AK-0215/2019 Rizki Hidayat Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
349 AK-0216/2019 Robby Junaidi Yusuf Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
350 AK-0217/2019 Septyan Dwi Prakoso Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
351 AK-0218/2019 Sri Hartati Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
352 AK-0219/2019 Tri Novriansyah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
353 AK-0220/2019 Vivi Pretty Lumbantoruan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
354 AK-0221/2019 Yossia Agustina Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 19, 2019
355 AK-0222/2019 Ade Mulia Agustina Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
356 AK-0223/2019 Adinda Saraswati Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
357 AK-0224/2019 Aldy Septian Prima Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
358 AK-0225/2019 Anggit Vikasari Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
359 AK-0226/2019 Anju Stefani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
360 AK-0227/2019 Ardiansyah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
361 AK-0228/2019 Arief Setiawan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
362 AK-0229/2019 Aryo Eka Nugraha Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
363 AK-0230/2019 Claodia Rosanna Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
364 AK-0231/2019 Dady Gesit Putranto Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
365 AK-0232/2019 Fany Lestari Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
366 AK-0233/2019 Firmansyah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
367 AK-0234/2019 Ira Yuliaharti Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
368 AK-0235/2019 Irwan Fahrul Anwar Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
369 AK-0236/2019 Isna Fitri Nur Rohmah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
370 AK-0237/2019 Kusnandar Wardani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
371 AK-0238/2019 Lukmanulhakim Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
372 AK-0239/2019 Marike Nofrilia Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
373 AK-0240/2019 Meyscha Vania Zerlinda Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
374 AK-0241/2019 Nabilah Nurhidayanti Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
375 AK-0242/2019 Nasrido Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
376 AK-0243/2019 Nella Ika Puspa Dewi Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
377 AK-0244/2019 Nova Apriza Cahyani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
378 AK-0245/2019 Retno Mundianti Sari Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
379 AK-0246/2019 Rizki Hidayat Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
380 AK-0247/2019 Robby Junaidi Yusuf Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
381 AK-0248/2019 Septyan Dwi Prakoso Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
382 AK-0249/2019 Sri Hartati Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
383 AK-0250/2019 Tri Novriansyah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
384 AK-0251/2019 Vivi Pretty Lumbantoruan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
385 AK-0252/2019 Yossia Agustina Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 19, 2019
386 AK-0253/2019 Al Fikar Basic First Aid Januari 26, 2019
387 AK-0254/2019 Amalia Mahpud Basic First Aid Januari 26, 2019
388 AK-0255/2019 Anggi Rivaldi Agustian Basic First Aid Januari 26, 2019
389 AK-0256/2019 Annisa Nur Fitria Basic First Aid Januari 26, 2019
390 AK-0257/2019 Arganatha Eka Putra Basic First Aid Januari 26, 2019
391 AK-0258/2019 Arif Fahmudin Basic First Aid Januari 26, 2019
392 AK-0259/2019 Debora Anggiarini Basic First Aid Januari 26, 2019
393 AK-0260/2019 Denny Trisetyo Basic First Aid Januari 26, 2019
394 AK-0261/2019 Desi Nuraini Basic First Aid Januari 26, 2019
395 AK-0262/2019 Diyah Nur Cahyani Basic First Aid Januari 26, 2019
396 AK-0263/2019 Fachri Ridwan Basic First Aid Januari 26, 2019
397 AK-0264/2019 Fajarwati Basic First Aid Januari 26, 2019
398 AK-0265/2019 Hairul Fakih Basic First Aid Januari 26, 2019
399 AK-0266/2019 Hisyam Abdulloh Basic First Aid Januari 26, 2019
400 AK-0267/2019 Ida Nuraidah Basic First Aid Januari 26, 2019
401 AK-0268/2019 Ilham Yuniar Santoso Basic First Aid Januari 26, 2019
402 AK-0269/2019 Indriyani Basic First Aid Januari 26, 2019
403 AK-0270/2019 Jen Jose Basic First Aid Januari 26, 2019
404 AK-0271/2019 Luli Nursyafitri Basic First Aid Januari 26, 2019
405 AK-0272/2019 Mentari Supriyadi Basic First Aid Januari 26, 2019
406 AK-0273/2019 Monika Audina Derku Basic First Aid Januari 26, 2019
407 AK-0274/2019 Muhammad Firmansyah Basic First Aid Januari 26, 2019
408 AK-0275/2019 Muthia Damayanti Basic First Aid Januari 26, 2019
409 AK-0276/2019 Nefytha Sari Gumanti Basic First Aid Januari 26, 2019
410 AK-0277/2019 Nur Juwita Handayani Basic First Aid Januari 26, 2019
411 AK-0278/2019 Prasetyo Bayu Aji Basic First Aid Januari 26, 2019
412 AK-0279/2019 Putri Suci Ananda Basic First Aid Januari 26, 2019
413 AK-0280/2019 Ria Rizki Palupi Basic First Aid Januari 26, 2019
414 AK-0281/2019 Rian Adiwicaksono Basic First Aid Januari 26, 2019
415 AK-0282/2019 Rizky Kurniawan Panyalai Basic First Aid Januari 26, 2019
416 AK-0283/2019 Satria Samura Basic First Aid Januari 26, 2019
417 AK-0284/2019 Wisnu Dwi Cahyo Basic First Aid Januari 26, 2019
418 AK-0285/2019 Ade Mulia Agustina Basic First Aid Januari 26, 2019
419 AK-0286/2019 Adinda Saraswati Basic First Aid Januari 26, 2019
420 AK-0287/2019 Aldy Septian Prima Basic First Aid Januari 26, 2019
421 AK-0288/2019 Anggit Vikasari Basic First Aid Januari 26, 2019
422 AK-0289/2019 Anju Stefani Basic First Aid Januari 26, 2019
423 AK-0290/2019 Ardiansyah Basic First Aid Januari 26, 2019
424 AK-0291/2019 Arief Setiawan Basic First Aid Januari 26, 2019
425 AK-0292/2019 Aryo Eka Nugraha Basic First Aid Januari 26, 2019
426 AK-0293/2019 Claodia Rosanna Basic First Aid Januari 26, 2019
427 AK-0294/2019 Dady Gesit Putranto Basic First Aid Januari 26, 2019
428 AK-0295/2019 Fany Lestari Basic First Aid Januari 26, 2019
429 AK-0296/2019 Firmansyah Basic First Aid Januari 26, 2019
430 AK-0297/2019 Ira Yuliaharti Basic First Aid Januari 26, 2019
431 AK-0298/2019 Irwan Fahrul Anwar Basic First Aid Januari 26, 2019
432 AK-0299/2019 Isna Fitri Nur Rohmah Basic First Aid Januari 26, 2019
433 AK-0300/2019 Kusnandar Wardani Basic First Aid Januari 26, 2019
434 AK-0301/2019 Lukmanulhakim Basic First Aid Januari 26, 2019
435 AK-0302/2019 Marike Nofrilia Basic First Aid Januari 26, 2019
436 AK-0303/2019 Meyscha Vania Zerlinda Basic First Aid Januari 26, 2019
437 AK-0304/2019 Nabilah Nurhidayanti Basic First Aid Januari 26, 2019
438 AK-0305/2019 Nasrido Basic First Aid Januari 26, 2019
439 AK-0306/2019 Nella Ika Puspa Dewi Basic First Aid Januari 26, 2019
440 AK-0307/2019 Nova Apriza Cahyani Basic First Aid Januari 26, 2019
441 AK-0308/2019 Retno Mundianti Sari Basic First Aid Januari 26, 2019
442 AK-0309/2019 Rizki Hidayat Basic First Aid Januari 26, 2019
443 AK-0310/2019 Robby Junaidi Yusuf Basic First Aid Januari 26, 2019
444 AK-0311/2019 Septyan Dwi Prakoso Basic First Aid Januari 26, 2019
445 AK-0312/2019 Sri Hartati Basic First Aid Januari 26, 2019
446 AK-0313/2019 Tri Novriansyah Basic First Aid Januari 26, 2019
447 AK-0314/2019 Vivi Pretty Lumbantoruan Basic First Aid Januari 26, 2019
448 AK-0315/2019 Yossia Agustina Basic First Aid Januari 26, 2019
449 AK-0316/2019 Al Fikar Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
450 AK-0317/2019 Amalia Mahpud Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
451 AK-0318/2019 Anggi Rivaldi Agustian Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
452 AK-0319/2019 Annisa Nur Fitria Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
453 AK-0320/2019 Arganatha Eka Putra Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
454 AK-0321/2019 Arif Fahmudin Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
455 AK-0322/2019 Debora Anggiarini Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
456 AK-0323/2019 Denny Trisetyo Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
457 AK-0324/2019 Desi Nuraini Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
458 AK-0325/2019 Diyah Nur Cahyani Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
459 AK-0326/2019 Fachri Ridwan Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
460 AK-0327/2019 Fajarwati Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
461 AK-0328/2019 Hairul Fakih Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
462 AK-0329/2019 Hisyam Abdulloh Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
463 AK-0330/2019 Ida Nuraidah Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
464 AK-0331/2019 Ilham Yuniar Santoso Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
465 AK-0332/2019 Indriyani Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
466 AK-0333/2019 Jen Jose Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
467 AK-0334/2019 Luli Nursyafitri Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
468 AK-0335/2019 Mentari Supriyadi Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
469 AK-0336/2019 Monika Audina Derku Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
470 AK-0337/2019 Muhammad Firmansyah Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
471 AK-0338/2019 Muthia Damayanti Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
472 AK-0339/2019 Nefytha Sari Gumanti Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
473 AK-0340/2019 Nur Juwita Handayani Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
474 AK-0341/2019 Prasetyo Bayu Aji Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
475 AK-0342/2019 Putri Suci Ananda Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
476 AK-0343/2019 Ria Rizki Palupi Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
477 AK-0344/2019 Rian Adiwicaksono Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
478 AK-0345/2019 Rizky Kurniawan Panyalai Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
479 AK-0346/2019 Satria Samura Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
480 AK-0347/2019 Wisnu Dwi Cahyo Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
481 AK-0348/2019 Ade Mulia Agustina Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
482 AK-0349/2019 Adinda Saraswati Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
483 AK-0350/2019 Aldy Septian Prima Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
484 AK-0351/2019 Anggit Vikasari Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
485 AK-0352/2019 Anju Stefani Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
486 AK-0353/2019 Ardiansyah Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
487 AK-0354/2019 Arief Setiawan Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
488 AK-0355/2019 Aryo Eka Nugraha Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
489 AK-0356/2019 Claodia Rosanna Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
490 AK-0357/2019 Dady Gesit Putranto Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
491 AK-0358/2019 Fany Lestari Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
492 AK-0359/2019 Firmansyah Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
493 AK-0360/2019 Ira Yuliaharti Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
494 AK-0361/2019 Irwan Fahrul Anwar Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
495 AK-0362/2019 Isna Fitri Nur Rohmah Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
496 AK-0363/2019 Kusnandar Wardani Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
497 AK-0364/2019 Lukmanulhakim Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
498 AK-0365/2019 Marike Nofrilia Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
499 AK-0366/2019 Meyscha Vania Zerlinda Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
500 AK-0367/2019 Nabilah Nurhidayanti Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
501 AK-0368/2019 Nasrido Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
502 AK-0369/2019 Nella Ika Puspa Dewi Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
503 AK-0370/2019 Nova Apriza Cahyani Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
504 AK-0371/2019 Retno Mundianti Sari Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
505 AK-0372/2019 Rizki Hidayat Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
506 AK-0373/2019 Robby Junaidi Yusuf Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
507 AK-0374/2019 Septyan Dwi Prakoso Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
508 AK-0375/2019 Sri Hartati Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
509 AK-0376/2019 Tri Novriansyah Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
510 AK-0377/2019 Vivi Pretty Lumbantoruan Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
511 AK-0378/2019 Yossia Agustina Basic Fire Fighting Januari 26, 2019
512 AK-0379/2019 Aa Yudhi Hardiansyah Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
513 AK-0380/2019 Akhmad Alluqmanul Khakim Azzamzami Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
514 AK-0381/2019 Andryan Kushardyansyah Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
515 AK-0382/2019 Anggri Puspita Rahmadhany Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
516 AK-0383/2019 Bagus Hapsoro Mufti Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
517 AK-0384/2019 Deri Heriyana Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
518 AK-0385/2019 Diandra Adrie Radivan Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
519 AK-0386/2019 Fanny Septiani Tasha Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
520 AK-0387/2019 Galih Ayu Pramono Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
521 AK-0388/2019 Ghina Kusumawardhani Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
522 AK-0389/2019 Haryo Purnomo Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
523 AK-0390/2019 Indra Gunawan Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
524 AK-0391/2019 Indriawan Krisnanto Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
525 AK-0392/2019 Jennyamor Ramadhani Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
526 AK-0393/2019 Jonathan Tarigan Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
527 AK-0394/2019 Jose Christie Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
528 AK-0395/2019 Juanta Pratama Suardika Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
529 AK-0396/2019 Kevin Philips Barakati Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
530 AK-0397/2019 Livia Nur Ghassani Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
531 AK-0398/2019 Mohammad Fadhil Luqman Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
532 AK-0399/2019 Muda Trimuzaki Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
533 AK-0400/2019 Muhammad Alif Chandra Puspa Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
534 AK-0401/2019 Muhammad Eval Juni Wijaya Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
535 AK-0402/2019 Nia Ravina Yulia Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
536 AK-0403/2019 Rini Widayati Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
537 AK-0404/2019 Riris Rahmadani Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
538 AK-0405/2019 Riski Triana Pamungkas Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
539 AK-0406/2019 Roisatul Laily Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
540 AK-0407/2019 Vickry Surya Pratama Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
541 AK-0408/2019 Widya Gian Argintha Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
542 AK-0409/2019 Wiwit Nugroho Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
543 AK-0410/2019 Yosephin Nawang Ratri Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
544 AK-0411/2019 Yudha Iriawan Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
545 AK-0412/2019 Yudha Nugraha Pembinaan dan SertifikasiCalon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Januari 14 – Januari 26, 2019
546 AK-0413/2019 Aa Yudhi Hardiansyah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
547 AK-0414/2019 Akhmad Alluqmanul Khakim Azzamzami Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
548 AK-0415/2019 Andryan Kushardyansyah Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
549 AK-0416/2019 Anggri Puspita Rahmadhany Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
550 AK-0417/2019 Bagus Hapsoro Mufti Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
551 AK-0418/2019 Deri Heriyana Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
552 AK-0419/2019 Diandra Adrie Radivan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
553 AK-0420/2019 Fanny Septiani Tasha Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
554 AK-0421/2019 Galih Ayu Pramono Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
555 AK-0422/2019 Ghina Kusumawardhani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
556 AK-0423/2019 Haryo Purnomo Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
557 AK-0424/2019 Indra Gunawan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
558 AK-0425/2019 Indriawan Krisnanto Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
559 AK-0426/2019 Jennyamor Ramadhani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
560 AK-0427/2019 Jonathan Tarigan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
561 AK-0428/2019 Jose Christie Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
562 AK-0429/2019 Juanta Pratama Suardika Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
563 AK-0430/2019 Kevin Philips Barakati Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
564 AK-0431/2019 Livia Nur Ghassani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
565 AK-0432/2019 Mohammad Fadhil Luqman Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
566 AK-0433/2019 Muda Trimuzaki Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
567 AK-0434/2019 Muhammad Alif Chandra Puspa Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
568 AK-0435/2019 Muhammad Eval Juni Wijaya Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
569 AK-0436/2019 Nia Ravina Yulia Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
570 AK-0437/2019 Rini Widayati Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
571 AK-0438/2019 Riris Rahmadani Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
572 AK-0439/2019 Riski Triana Pamungkas Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
573 AK-0440/2019 Roisatul Laily Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
574 AK-0441/2019 Vickry Surya Pratama Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
575 AK-0442/2019 Widya Gian Argintha Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
576 AK-0443/2019 Wiwit Nugroho Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
577 AK-0445/2019 Yudha Iriawan Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
578 AK-0446/2019 Yudha Nugraha Lock Out Tag Out (LOTO) Januari 24, 2019
579 AK-0447/2019 Aa Yudhi Hardiansyah Basic First Aid Januari 27, 2019
580 AK-0448/2019 Akhmad Alluqmanul Khakim Azzamzami Basic First Aid Januari 27, 2019
581 AK-0449/2019 Andryan Kushardyansyah Basic First Aid Januari 27, 2019
582 AK-0450/2019 Anggri Puspita Rahmadhany Basic First Aid Januari 27, 2019
583 AK-0451/2019 Bagus Hapsoro Mufti Basic First Aid Januari 27, 2019
584 AK-0452/2019 Deri Heriyana Basic First Aid Januari 27, 2019
585 AK-0453/2019 Diandra Adrie Radivan Basic First Aid Januari 27, 2019
586 AK-0454/2019 Fanny Septiani Tasha Basic First Aid Januari 27, 2019
587 AK-0455/2019 Galih Ayu Pramono Basic First Aid Januari 27, 2019
588 AK-0456/2019 Ghina Kusumawardhani Basic First Aid Januari 27, 2019
589 AK-0457/2019 Haryo Purnomo Basic First Aid Januari 27, 2019
590 AK-0458/2019 Indra Gunawan Basic First Aid Januari 27, 2019
591 AK-0459/2019 Indriawan Krisnanto Basic First Aid Januari 27, 2019
592 AK-0460/2019 Jennyamor Ramadhani Basic First Aid Januari 27, 2019
593 AK-0461/2019 Jonathan Tarigan Basic First Aid Januari 27, 2019
594 AK-0462/2019 Jose Christie Basic First Aid Januari 27, 2019
595 AK-0463/2019 Juanta Pratama Suardika Basic First Aid Januari 27, 2019
596 AK-0464/2019 Kevin Philips Barakati Basic First Aid Januari 27, 2019
597 AK-0465/2019 Livia Nur Ghassani Basic First Aid Januari 27, 2019
598 AK-0466/2019 Mohammad Fadhil Luqman Basic First Aid Januari 27, 2019
599 AK-0467/2019 Muda Trimuzaki Basic First Aid Januari 27, 2019
600 AK-0468/2019 Muhammad Alif Chandra Puspa Basic First Aid Januari 27, 2019
601 AK-0469/2019 Muhammad Eval Juni Wijaya Basic First Aid Januari 27, 2019
602 AK-0470/2019 Nia Ravina Yulia Basic First Aid Januari 27, 2019
603 AK-0471/2019 Rini Widayati Basic First Aid Januari 27, 2019
604 AK-0472/2019 Riris Rahmadani Basic First Aid Januari 27, 2019
605 AK-0473/2019 Riski Triana Pamungkas Basic First Aid Januari 27, 2019
606 AK-0474/2019 Roisatul Laily Basic First Aid Januari 27, 2019
607 AK-0475/2019 Vickry Surya Pratama Basic First Aid Januari 27, 2019
608 AK-0476/2019 Widya Gian Argintha Basic First Aid Januari 27, 2019
609 AK-0477/2019 Wiwit Nugroho Basic First Aid Januari 27, 2019
610 AK-0478/2019 Yosephin Nawang Ratri Basic First Aid Januari 27, 2019
611 AK-0479/2019 Yudha Iriawan Basic First Aid Januari 27, 2019
612 AK-0480/2019 Yudha Nugraha Basic First Aid Januari 27, 2019
613 AK-0481/2019 Aa Yudhi Hardiansyah Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
614 AK-0482/2019 Akhmad Alluqmanul Khakim Azzamzami Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
615 AK-0483/2019 Andryan Kushardyansyah Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
616 AK-0484/2019 Anggri Puspita Rahmadhany Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
617 AK-0485/2019 Bagus Hapsoro Mufti Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
618 AK-0486/2019 Deri Heriyana Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
619 AK-0487/2019 Diandra Adrie Radivan Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
620 AK-0488/2019 Fanny Septiani Tasha Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
621 AK-0489/2019 Galih Ayu Pramono Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
622 AK-0490/2019 Ghina Kusumawardhani Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
623 AK-0491/2019 Haryo Purnomo Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
624 AK-0492/2019 Indra Gunawan Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
625 AK-0493/2019 Indriawan Krisnanto Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
626 AK-0494/2019 Jennyamor Ramadhani Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
627 AK-0495/2019 Jonathan Tarigan Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
628 AK-0496/2019 Jose Christie Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
629 AK-0497/2019 Juanta Pratama Suardika Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
630 AK-0498/2019 Kevin Philips Barakati Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
631 AK-0499/2019 Livia Nur Ghassani Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
632 AK-0500/2019 Mohammad Fadhil Luqman Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
633 AK-0501/2019 Muda Trimuzaki Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
634 AK-0502/2019 Muhammad Alif Chandra Puspa Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
635 AK-0503/2019 Muhammad Eval Juni Wijaya Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
636 AK-0504/2019 Nia Ravina Yulia Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
637 AK-0505/2019 Rini Widayati Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
638 AK-0506/2019 Riris Rahmadani Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
639 AK-0507/2019 Riski Triana Pamungkas Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
640 AK-0508/2019 Roisatul Laily Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
641 AK-0509/2019 Vickry Surya Pratama Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
642 AK-0510/2019 Widya Gian Argintha Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
643 AK-0511/2019 Wiwit Nugroho Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
644 AK-0512/2019 Yosephin Nawang Ratri Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
645 AK-0513/2019 Yudha Iriawan Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
646 AK-0514/2019 Yudha Nugraha Basic Fire Fighting Januari 27, 2019
647 AK-0515/2019 Aa Yudhi Hardiansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
648 AK-0516/2019 Akhmad Alluqmanul Khakim A I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
649 AK-0517/2019 Andryan Kushardyansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
650 AK-0518/2019 Anggri Puspita Rahmadhany I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
651 AK-0519/2019 Bagus Hapsoro Mufti I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
652 AK-0520/2019 Deri Heriyana I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
653 AK-0521/2019 Diandra Adrie Radivan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
654 AK-0522/2019 Fanny Septiani Tasha I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
655 AK-0523/2019 Galih Ayu Pramono I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
656 AK-0524/2019 Ghina Kusumawardhani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
657 AK-0525/2019 Haryo Purnomo I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
658 AK-0526/2019 Indra Gunawan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
659 AK-0527/2019 Indriawan Krisnanto I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
660 AK-0528/2019 Jennyamor Ramadhani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
661 AK-0529/2019 Jonathan Tarigan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
662 AK-0530/2019 Jose Christie I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
663 AK-0531/2019 Juanta Pratama Suardika I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
664 AK-0532/2019 Kevin Philips Barakati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
665 AK-0533/2019 Livia Nur Ghassani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
666 AK-0534/2019 Mohammad Fadhil Luqman I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
667 AK-0535/2019 Muda Trimuzaki I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
668 AK-0536/2019 Muhammad Alif Chandra Puspa I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
669 AK-0537/2019 Muhammad Eval Juni Wijaya I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
670 AK-0538/2019 Nia Ravina Yulia I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
671 AK-0539/2019 Rini Widayati I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
672 AK-0540/2019 Riris Rahmadani I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
673 AK-0541/2019 Riski Triana Pamungkas I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
674 AK-0542/2019 Roisatul Laily I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
675 AK-0543/2019 Vickry Surya Pratama I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
676 AK-0544/2019 Widya Gian Argintha I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
677 AK-0545/2019 Wiwit Nugroho I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
678 AK-0546/2019 Yosephin Nawang Ratri I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
679 AK-0547/2019 Yudha Iriawan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
680 AK-0548/2019 Yudha Nugraha I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Januari 28, 2019
681 AK-0549/2019 Aa Yudhi Hardiansyah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
682 AK-0550/2019 Akhmad Alluqmanul Khakim Azzamzami Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
683 AK-0551/2019 Andryan Kushardyansyah Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
684 AK-0552/2019 Anggri Puspita Rahmadhany Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
685 AK-0553/2019 Bagus Hapsoro Mufti Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
686 AK-0554/2019 Deri Heriyana Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
687 AK-0555/2019 Diandra Adrie Radivan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
688 AK-0556/2019 Fanny Septiani Tasha Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
689 AK-0557/2019 Galih Ayu Pramono Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
690 AK-0558/2019 Ghina Kusumawardhani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
691 AK-0559/2019 Haryo Purnomo Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
692 AK-0560/2019 Indra Gunawan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
693 AK-0561/2019 Indriawan Krisnanto Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
694 AK-0562/2019 Jennyamor Ramadhani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
695 AK-0563/2019 Jonathan Tarigan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
696 AK-0564/2019 Jose Christie Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
697 AK-0565/2019 Juanta Pratama Suardika Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
698 AK-0566/2019 Kevin Philips Barakati Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
699 AK-0567/2019 Livia Nur Ghassani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
700 AK-0568/2019 Mohammad Fadhil Luqman Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
701 AK-0569/2019 Muda Trimuzaki Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
702 AK-0570/2019 Muhammad Alif Chandra Puspa Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
703 AK-0571/2019 Muhammad Eval Juni Wijaya Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
704 AK-0572/2019 Nia Ravina Yulia Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
705 AK-0573/2019 Rini Widayati Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
706 AK-0574/2019 Riris Rahmadani Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
707 AK-0575/2019 Riski Triana Pamungkas Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
708 AK-0576/2019 Roisatul Laily Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
709 AK-0577/2019 Vickry Surya Pratama Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
710 AK-0578/2019 Widya Gian Argintha Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
711 AK-0579/2019 Wiwit Nugroho Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
712 AK-0580/2019 Yosephin Nawang Ratri Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
713 AK-0581/2019 Yudha Iriawan Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
714 AK-0582/2019 Yudha Nugraha Contractor Safety Management System (CSMS) Januari 28, 2019
715 SM-0077/2019 Ary Nuryanto I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
716 SM-0078/2019 Bayu Subekti Yuanasari I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
717 SM-0079/2019 Budi Hartono I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
718 SM-0080/2019 Ditya Aprillia Ningtyas I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
719 SM-0081/2019 Ermitha Yulisetiana I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
720 SM-0082/2019 Fitria Istikara I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
721 SM-0083/2019 Hamdan Hariyanto I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
722 SM-0084/2019 Idries Hamidi Shaleh I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
723 SM-0085/2019 Irshandi Rizkyansyah I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
724 SM-0086/2019 Muhammad Fikri Ramadhan I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
725 SM-0087/2019 Rahman Parentio I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
726 SM-0088/2019 Ary Nuryanto SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
727 SM-0089/2019 Bayu Subekti Yuanasari SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
728 SM-0090/2019 Budi Hartono SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
729 SM-0091/2019 Ditya Aprillia Ningtyas SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
730 SM-0092/2019 Ermitha Yulisetiana SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
731 SM-0093/2019 Fitria Istikara SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
732 SM-0094/2019 Hamdan Hariyanto SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
733 SM-0095/2019 Idries Hamidi Shaleh SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
734 SM-0096/2019 Irshandi Rizkyansyah SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
735 SM-0097/2019 Muhammad Fikri Ramadhan SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
736 SM-0098/2019 Rahman Parentio SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
737 SM-0099/2019 Ary Nuryanto ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
738 SM-0100/2019 Bayu Subekti Yuanasari ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
739 SM-0101/2019 Budi Hartono ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
740 SM-0102/2019 Ditya Aprillia Ningtyas ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
741 SM-0103/2019 Ermitha Yulisetiana ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
742 SM-0104/2019 Fitria Istikara ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
743 SM-0105/2019 Hamdan Hariyanto ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
744 SM-0106/2019 Idries Hamidi Shaleh ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
745 SM-0107/2019 Irshandi Rizkyansyah ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
746 SM-0108/2019 Muhammad Fikri Ramadhan ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
747 SM-0109/2019 Rahman Parentio ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
748 SM-0110/2019 Agung Septama Andri Faza ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
749 SM-0111/2019 Joni Aprizal ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
750 SM-0112/2019 Rabiatul Adawiyah ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
751 SM-0113/2019 Sulaiman ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
752 SM-0114/2019 Ary Nuryanto ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
753 SM-0115/2019 Bayu Subekti Yuanasari ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
754 SM-0116/2019 Budi Hartono ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
755 SM-0117/2019 Ditya Aprillia Ningtyas ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
756 SM-0118/2019 Ermitha Yulisetiana ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
757 SM-0119/2019 Fitria Istikara ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
758 SM-0120/2019 Hamdan Hariyanto ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
759 SM-0121/2019 Idries Hamidi Shaleh ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
760 SM-0122/2019 Irshandi Rizkyansyah ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
761 SM-0123/2019 Muhammad Fikri Ramadhan ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
762 SM-0124/2019 Rahman Parentio ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
763 SM-0125/2019 Agung Septama Andri Faza ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
764 SM-0126/2019 Joni Aprizal ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
765 SM-0127/2019 Rabiatul Adawiyah ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
766 SM-0128/2019 Sulaiman ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
767 SM-0129/2019 Marlen Jenri Hutapea I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
768 SM-0130/2019 Ridho Prianggoro I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
769 SM-0131/2019 Rizky Andrianto Prasetya I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
770 SM-0132/2019 Sandi Koswara I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
771 SM-0133/2019 Swastriadi Wirayudha I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 A w a r e n e s s Pebruari 02, 2019
772 SM-0134/2019 Marlen Jenri Hutapea SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
773 SM-0135/2019 Ridho Prianggoro SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
774 SM-0136/2019 Rizky Andrianto Prasetya SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
775 SM-0137/2019 Sandi Koswara SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
776 SM-0138/2019 Swastriadi Wirayudha SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) Awareness Pebruari 02, 2019
777 SM-0139/2019 Marlen Jenri Hutapea ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
778 SM-0140/2019 Ridho Prianggoro ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
779 SM-0141/2019 Rizky Andrianto Prasetya ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
780 SM-0142/2019 Sandi Koswara ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
781 SM-0143/2019 Swastriadi Wirayudha ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
782 SM-0144/2019 Hisyam Abdulloh ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
783 SM-0145/2019 Marlen Jenri Hutapea ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
784 SM-0146/2019 Ridho Prianggoro ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
785 SM-0147/2019 Rizky Andrianto Prasetya ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
786 SM-0148/2019 Sandi Koswara ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
787 SM-0149/2019 Swastriadi Wirayudha ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019
788 SM-0150/2019 Hisyam Abdulloh ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 A w a r e n e s s Pebruari 03, 2019